Срокове

Конкурсът за учебната 2017/2018 година започва на 1 февруари 2017 г. и предвижда следната схема на кандидатстване:

  • 01 февруари – 18 април 2017 г. подаване на документи. Този срок трябва да бъде спазен от всички кандидати, в това число и желаещите да кандидатстват за стипендията за изключителни умения. И тази година регистрацията за конкурса ще може да става и по интернет - след 1 февруари 2017 г. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени по поща или куриер до офиса ни, в противен случай няма да бъдат приети за участие в конкурса. Важи датата на пощенското клеймо.
  • 31 юли 2017 г. – обявяване на първо класиране за основна и изключителна стипендия
  • 1 септември - 31 октомври 2017 г. – провеждане на интервюта
  • 1 ноември 2017 г. – обявяване на стипендиантите на проект "1000 стипендии" 2017/2018 г.

Всички класирания ще бъдат обявени на сайта, в съответната категория.

Фондацията си запазва правото, при извънредни обстоятелства, да промени предварително обявените срокове. За актуална информация, моля следете тук.
В периода на кандидатстване ще може да откриете формуляри и информационни материали и във вашето училище.

Успех!