Втори кръг

Вторият етап от конкурса е интервю. Класирането след първия кръг се обявява на електронната страница на проект "1000 стипендии". В случай че името ти е в този списък, и:

  • кандидатстваш с водещ интерес Изобразително изкуство, Музика и/или вокални изпълнения, Фотография и Театрално и филмово изкуство, ще те уведомим по e-mail или телефон за ден и час за провеждане на лично интервю в офис на фондацията в София. Тази година, за облекчение на кандидатите, организираме интервютата в няколко областни центъра. Следете актуалната информация в меню Интервюта;
  • кандидатстваш за стипендия за изключителни умения, ще те уведомим по e-mail или телефон за ден и час за провеждане на лично интервю в офиса на фондацията в София;

На всички останали кандидати, преминали на втори кръг, ще дадем възможност в телефонен разговор да изберат подходяща дата за провеждане на интервю по телефон.

Всички интервюта се провеждат от комисия от поне двама интервюиращи.

Как да се подготвиш за интервюто?

Не се притеснявай!

Ние искаме лично да ни разкажеш за себе си и за идеите си. Знаем, че телефонното интервю може да ти се струва необичайно, но бъди сигурен, че то не е никак страшно. Представи си, че говориш с приятел и че ти предстои нещо наистина интересно.

Интервюто се разгръща в три основни посоки:

  • въпроси от общ характер, за да разберем повече за теб и интересите ти
  • въпроси от областта, с която кандидатстваш
  • защита на есето, с което кандидатстваш

Разбира се, както във всеки разговор, и ти можеш да предложиш тема за обсъждане.

В интервюто трябва да разкриеш стабилност на знанията. Задълбочаването и богатството на обща култура имат значение.